Informatii utile

Intrebari frecvente

O lista de intrebari legate de procesul de evaluare

Prin evaluare, în sensul definiţiei din OG 24/2011, se înţelege activitatea de estimare a valorii, materializată într-un înscris, denumit raport de evaluare, realizată de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele specifice acestei activităţi şi cu deontologia profesională. Rapoartele de evaluare se elaborează la solicitarea oricărei persoane fizice sau juridice, de drept public ori privat.

Prevederile OG 24/2011 nu aduc atingere dispoziţiilor legale în materia expertizelor judiciare şi a autorizării experţilor judiciari.

Conform definiției ANEVAR: Evaluarea este procesul de estimare a unui tip al valorii, pentru un anumit tip de proprietate, la o anumită dată şi concretizat în raportul de evaluare. Evaluarea este o estimare şi nu un calcul exact al unei valori printr-o formulă matematică sau printr-o cuantificare precisă. Ea impune aplicarea raţionamentului profesional al evaluatorului.

Printre scopurile posibile ale evaluării se numără:

1. vânzarea/cumpărarea unui bun
2. garantarea împrumuturilor
3. înregistrarea în situaţiile financiare
4. fuziuni şi schimburi de proprietăţi
5. justă compensare în caz de expropriere (cauză de utilitate publică) sau pentru restituirea proprietăţilor
6. evaluarea pentru asigurare
7. evaluarea în cadrul procesului de insolvenţă/faliment
8. evaluare pentru instanțe judecătorești
8. impozitarea clădirilor

Preţul este un concept care se referă la schimbul unei mărfi, unui produs sau unui serviciu. Preţul reprezintă suma de bani care a fost cerută, oferită sau plătită pentru un bun economic/activ. După ce schimbul a fost efectuat, indiferent dacă este dezvăluit public sau este confidenţial, preţul devine un fapt istoric.

Din cauza capacităţilor financiare, a motivaţiilor sau intereselor speciale ale unui anumit cumpărător sau vânzător, preţul plătit poate fi diferit de valoarea care ar putea fi atribuită activului de către participanţii pe piaţă.

Costul reprezintă suma de bani plătită anterior (în numerar sau echivalente de numerar) de cumpărător pentru bunuri sau servicii, sau suma de bani necesară pentru a crea sau a produce bunul sau serviciul de către producător. În momentul când bunul sau serviciul a fost finalizat, costul acestora devine un fapt istoric (numit cost istoric). Un preţ anterior plătit pentru un bun sau un serviciu reprezintă costul istoric al acestora pentru cumpărător.
Valoarea este un concept economic referitor la preţul cel mai probabil, convenit de cumpărătorii şi vânzătorii unui bun sau serviciu, disponibil pentru cumpărare. Valoarea nu reprezintă o sumă exactă, ci cel mai probabil preţ, care va fi plătit pentru bunuri şi servicii, la o anumită dată, în conformitate cu o anumită definiţie a tipului valorii. Conceptul economic ,,valoare” reflectă optica participanţilor pe piaţă, existentă la data evaluării, asupra beneficiilor economice viitoare generabile de o anumită proprietate.
Evaluatorii autorizaţi sunt competenţi să evalueze, în funcţie de specializarea de evaluare în care au fost instruiţi, următoarele patru categorii de bunuri (proprietăţi):


1. Proprietatea imobiliară(bunul imobil), care constă din teren, construcţii şi alte amenajări privite ca fiind o entitate corporală.

2. Bunurile mobile, adică bunurile corporale şi necorporale caracterizate prin mobilitatea lor. Conform art. 539 din Noul Cod Civil român, bunurile mobile sunt definite astfel: „Bunurile pe care legea nu le consideră imobile sunt bunuri mobile.”

3. Întreprinderi, participaţii la întreprinderi şi proprietăţi imobiliare generatoare de afaceri.

4. Instrumentele financiare, un instrument financiar reprezintă un contract care generează drepturi sau obligaţii între anumite părţi de a încasa sau plăti numerar sau altă contraprestaţie financiară sau un instrument de capitaluri proprii.

În ultimii ani, procesul de evaluare a devenit o utilitate publică, astfel instituțiile statului, băncile, instanțele judecătorești și alte entități interesate vor cere un raport de evaluare cand acesta este necesar.

Evaluarea se poate realiza și când proprietarul dorește să fie informat în legătură cu valoarea drepturilor de proprietate pe care le deține, pentru o eventuală vânzare sau pentru cumpărarea unei proprietăţi sau bun de valoare.

Valoarea poate să difere datorită scopului pentru care aceasta este solicitată, astfel principalele tipuri ale valorii sunt:


1. Valoarea de piață
2. Valoarea de investiție
3. Valoarea justă
4. Valoarea de impozitare
5. Valoarea specială
6. Valoarea sinergiei

În funcție de scopul evaluării și complexitatea ei, prețul unui raport de evaluare poate să varieze, pentru a vă raspunde concret la această întrebare vă rugăm să ne trimiteți un email cu obiectivul evaluării, o să primiți o ofertă de preț în cel mult o zi lucrătoare.
Membru corporativ ANEVAR din anul 2016